Vannhygiene og Rensesystemer

Det finnes i dag mange alternative rensemetoder. Det er ikke alltid like lett for deg som kunde å vite hva som er den riktige løsningen, uten å rådføre seg med en eller flere kompetente leverandører. Man oppnår heller ikke alltid et entydig svar på hva som er riktig eller galt når en snakker med ulike leverandører, da noen kan ha en subjektiv vinkling i forhold til eget produkt. Ofte må man selv gjøre seg opp en mening om hva man vil vektlegge, og så velge løsning ut fra det.

Quality Spas tilbyr alle former for renseteknologier. Før du som kunde skal velge massasjebad med riktig renseanlegg, følger en kort introduksjon til hvordan de ulike rensesystemene i massasjebad virker:

Vannfilter er standard i alle massasjebad. Filterets funksjon er å filtrere partikler fra vannet og har en viktig og nødvendig basis funksjon i massasjebadets renseanlegg. For å illustrere et poeng kan man tenke på hvilke funksjon filteret i en kaffetrakter har. Filteret samler gruten mens kaffen passerer gjennom filteret. I et massasjebad skal partiklene eller ”gruten” også samles opp av filteret. Men til forskjell fra kaffetrakteren skal renseanlegget i massasjebadet også fjerne eller oksidere bort ”kaffen”, det vil si alt som slippes igjennom filteret som ikke er rent vann. Dette kan eksempelvis være flytende vesker, fettstoffer eller oljer som tilføres vannet når en bader.

I tillegg til vannfilteret har massasjebad vanligvis et innebygget automatisk system for desinfeksjon og oksidering. Det mest vanlige systemet har vært osonrenseanlegg, som opp igjennom tidene, helt inntil nylig, er blitt betraktet som en av basisfunksjonene i rensesystemet til et massasjebad.

Oson er naturens eget rensemiddel med den kjemiske formelen O3. Oson er det sterkeste oksidasjonsmiddelet som det er praktisk mulig å fremstille til kommersielt bruk. Den viktigste oppgaven til oson er å oksidere eller ”brenne ut” forurensninger i vannet.

Oson bidrar til å fjerne kroppsoljer, fett, svette, solbeskyttelsesmidler, urin osv fra vannet. Fordi oson er helseskadelig i for store mengder, kan man ikke bruke nok til at det er effektivt mot algevekst i massasjebadene. Derfor bør man bruke desinfiserende rensemidler som eksempelvis klor, brom eller aktivt oksygen i tillegg. Osonrensing bidrar også til å øke effekten av nevnte rensemidler som benyttes.

I tillegg dreper Oson effektivt virus, sporer, salmonella, stafylokokker og streptokokker. Et osonrenseanlegg utfører derved brorparten av ettersynet og vedlikeholdet av vannkvaliteten. Ved å fjerne avfallsstoffene fra vannet, bidrar osonrenseanlegg til at man automatisk og hele tiden har en høy vannkvalitet. Det er derfor ikke så rart at osonrensing har blitt betraktet som en nødvendig basisfunksjon i renseanlegget til massasjebad i årenes løp. Osonrensing er fortsatt en effektiv og god løsning, men i dag finnes det i tillegg mange gode alternativer.

I den senere tid har etterspørselen økt etter såkalt saltvannsanlegg eller saltvannsrensing i massasjebad. Tidligere har dette vært mest kjent som en renseteknologi for svømmebassenger, selv om saltvannsrensing for massasjebad har vært på markedet i over 10 år.

Saltvannsrensing er en rensemetode som har blitt misforstått av mange. Desinfisering ved hjelp av salt består egentlig i at saltet som tilføres vannet spaltes eller omdannes ved hjelp av elektrolyse i et såkalt saltvannanlegg. Selve saltnivået som skal til er imidlertid en brøkdel sammenlignet med for eksempel sjøvann. I havet er saltnivået ca 3,5%. Det er ca 30 ganger høyere konsentrasjon av salt enn i et massasjebad med saltvannsrensing.

På molekylnivå heter salt natriumklorid (NaCl) og er en kombinasjon av grunnstoffene natrium (Na) og klor (Cl). Når man spalter natriumkloridmolekylet i to, dannes det både natrium og klor. Det vil kort fortalt si at man lager klor med salt, eller havsalt, og det er således klor som desinfiserer vannet i massasjebadet, ikke saltet i seg selv slik noen kanskje tror. Denne løsningen forutsetter imidlertid at man har varmeelement laget av titan, da rustfritt stål ikke er velegnet for løsninger med havsalt.

En alternativ saltvannsrensemetode, som er skreddersydd for bruk i massasjebad, er basert på samme teknologi, men benytter en annen type salt, nemlig natrium bromide (NaBr). Dette saltet er mildere og kan benyttes i alle massasjebad. Selve prosessen med å omdanne saltet er den samme som nevnt ovenfor, men det dannes brom i stedet for klor. Så i dette tilfellet er det brom som står for desinfeksjon av vannet.

Et saltvannsrenseanlegg er derfor egentlig en klor- eller brom- generator. Vannet man bader i inneholder altså klor eller brom, avhengig av hva slags salt og generator som benyttes. Det er derfor ikke alle som foretrekker disse løsningene, fordi noen foretrekker løsninger som ikke er basert på klor eller brom.

Quality Spas tilbyr saltvannsløsning basert på brom i sine massasjebad. Saltvannsystemet er relativt enkelt i bruk. Nytt salt tilsettes vanligvis kun ved vannskifte eller ved omfattende påfyll av vann.

I tillegg til de øvrige renseteknologiene tilbyr Quality Spas UV-rensing enten som standard eller som en oppgradering til alle sine massasjebad.

UV-rensing benyttes for optimal vannkvalitet og for å redusere bruk av nødvendige rensemidler. UV-rensing betyr vannrensing ved hjelp av Ultra Violet bestråling, eller ultrafiolett på norsk. UV-rensing av vann er en form for sterilisering som er blitt brukt i en årrekke for å sikre god vannkvalitet, særlig i forbindelse med drikkevann. UV rensing desinfiserer vannet og bidrar til at vannet blir fritt for bakterier, virus eller andre levende organismer som eksempelvis alger.

Enheten som produserer de ultra fiolette strålene, UV-desinfeksjonsenheten, består av en lampe som ligger inne i en vannførende hylse innmontert i badets rensekrets. På denne måten er lampen omsluttet av rennende vann, som igjen sikrer at vannet får en jevn bestråling. Denne enkle måten krever lite vedlikehold og minimalt med energi.

Massasjebad fra Quality Spas produseres av Calspas i USA, som tilbyr alle former for renseteknologier i sine bad. Utfordringen er ofte å finne ut hvilken renseteknologi som passer best for den enkelte. Er for eksempel familiemedlemmer følsomme for klor bør man vurdere et massasjebad med innebygget UV– rensing og et vedlikeholdsprogram basert på aktivt oksygen.

Rune Otterstad Kundeveileder ved Quality Spas - Massasjebad og Motstrømsbasseng

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på listen vår for gode tilbud og nyttige artikler fra erfarne fagfolk. Vi sender ut nyhetsbrev ca 3-4 ganger i året.

Gratulerer! Du har nå meldt deg på vårt nyhetsbrev.