quality-spas-logo

Garantivilkår for massasjebad og motstrømsbasseng

 

 

Utregning av garantitid

Garantitidens startdato beregnes fra datoen produktet utleveres fra Quality Spas. Garantitiden opphører enten ved endt garantiperiode, som beskrevet nedenfor, eller ved eierskifte, flytting av masssjebad/motstrømsbasseng fra opprinnelig installasjons sted, ved installasjon av uoriginale deler eller ved feil bruk av rensemidler eller bruk av feil type rensemidler.

Denne garantien gjelder bare for flyttbare utendørs massasjebad og motstrømsbassenger, heretter omtalt som basseng(er), som er levert og installert i Norge og gis til den opprinnelige kjøperen på det opprinnelige installasjonsstedet. Garantien gjelder utelukkende nye basseng. Eventuell garanti på brukte basseng og demomodeller spesifiseres i kjøpekontrakten.

Bassengets skall / garanti på struktur

Quality Spas garanterer mot lekkasje gjennom skallet til bassenget som skyldes defekter i materiale og/eller utførelse i en periode på 5 år fra den opprinnelige utleveringsdatoen.

Innvendig overflate

Quality Spas garanterer mot sprekker, blemmer, avflassing, misfarging og delaminering av de innvendige overflatene i en periode på to år fra den opprinnelige utleveringsdatoen.

Utstyr

Quality Spas garanterer bassengets styringspanel, kretskort, varmeelement, pumper og wifi-modul mot feil på grunn av defekter i materiale og/eller utførelse i en periode på fem år fra den opprinnelige utleverings datoen.

Røropplegg

Quality Spas garanterer alt fabrikkinstallert røropplegg mot lekkasje som skyldes feil i materiale og/eller utførelse i en periode på fem år fra den opprinnelige utleverings datoen.

Kabinett

Quality Spas gir garanti på utvendig panel mot sprekker i en periode på 5 år fra den opprinnelige utleveringsdatoen.

Elektriske og elektroniske komponenter

Quality Spas garanterer stereoanlegg og LED-lyssystem komponenter i en periode på to år fra den opprinnelige utleveringsdatoen.

Garantiunntak og begrensninger

Garantien gjelder ikke hvis bassenget har vært gjenstand for uaktsomhet, endring, misbruk, vanskjøtsel, reparasjon av ikke-autorisert Quality Spas reparatør, feil elektrisk installasjon eller installasjon foretatt av ikke autorisert installatør, installasjon av komponenter som ikke er originale, katastrofer (inkludert, men ikke begrenset til naturkatastrofer) og eventuelle andre tilfeller som Quality Spas ikke har herredømme over.

Ansvarsfraskrivelse

Den begrensede garantien gis med uttrykkelig forståelse om at bassenget ikke er et viktig utstyr eller medisinsk utstyr. Quality Spas er ikke ansvarlig for brukstap av bassenget eller andre tilfeldige eller konsekvensielle kostnader, utgifter eller skader som kan omfatte men ikke være begrenset til: fjerning av en fast terrasse eller andre innretninger eller behov for fjerning med kran. Eventuell underforstått garanti skal ha samme varighet som den gjeldende garantien nedenfor. Quality Spas eller noen av deres representanter skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for personskade eller skade på materiell, uansett årsak.

Spesielle vilkår i garantien

5 års garanti på kabinettet: Avflassing, blemmedannelse, solskade eller delaminering av kabinettets overflate er spesielt unntatt fra garantien.

Garantibegrensninger

Den begrensede garantien blir annullert hvis bassenget har vært utsatt for uaktsomhet, endring, misbruk, vanstell, reparasjoner av representanter som ikke er godkjent av Quality Spas, feilaktig elektrisk installasjon, naturkatastrofer, fryse skade og eventuelle andre forhold som Quality Spas ikke har herredømme over. Eksempler på vanlige handlinger som ugyldiggjør garantien omfatter, men er ikke begrenset til:

 • Bruk av bassenget i offentlig sammenheng
 • Riper som oppstår ved normal bruk
 • Bruk når bassengets vanntemperatur er utenfor • det normale verdiområdet på 0 °C til 47,8 °C
 • Skade som følge av feilaktig vannivå (lavt, overflyt, • osv.)
 • Skade som skyldes ekstreme værforhold (varme, • kulde, osv.)
 • Skade som skyldes skitt, sand og kalsium
 • Skade som skyldes tilstoppede filterelementer. Se anbefalinger for rensing av filter i denne brukerhåndboken
 • Skade som skyldes fortsatt bruk av bassenget med enten et kjent eller et ukjent problem
 • Skade som skyldes triklor og syrer eller eventuelle andre kjemikalier for bassenget som ikke er godkjent av Quality Spas
 • Skade som skyldes feilaktig kjemikaliebruk i vannet. (Høye nivåer av klor, brom, kalium, pH og annen overdreven bruk av kjemikalier.)
 • Skad som skyldes direkte sollys. Bassenget bør alltid tildekkes når det ikke er i bruk
 • Skade som oppstår på grunn av unnlatelse av å følge produktets bruksanvisning
 • Skade som skyldes feilaktig elektrisk installasjon, strømavbrytelse, spenningstransienter eller bruk av boblebadet med mer enn ±10% utenfor spenningsområdet
 • Basseng som er feilaktig installert i bakken eller plassert på uegnet underlag
 • Selv om sprekker i skallet, som betyr sprekker tvers gjennom skallet, dekkes av denne begrensede garantien, anses ikke kosmetiske skraper, småbulker og krakelering som sprekker, og dekkes dermed ikke

Den begrensede garantien gjelder bare for basseng som normalt brukes til personlige, familiære eller husholdningsformål

Ta kontakt med kundeservice for flytteprosedyrer hvis du skal flytte boblebadet uten å annullere garantien.

Unntak fra garantien

Forbrukerartikler som filter, LED eller lyspærer, puter, dyseinnsatser, lokk og filterdeksler er spesielt unntatt fra garantien.

Sende inn garanti forespørsel

Ditt varsel må inneholde:

 • Serienummeret til bassenget. (står vanligvis på en metallplate festet til en av kabinett veggene)
 • En grundig beskrivelse av problemet.
 • Fotografier/video fil av problemet (hvis aktuelt)

Last ned PDF for utskrift eller offline lesing.

Garantivilkår for massasjebad og motstrømsbasseng fra Quality Spas

Rune Otterstad Kundeveileder ved Quality Spas - Massasjebad og Motstrømsbasseng

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på listen vår for gode tilbud og nyttige artikler fra erfarne fagfolk. Vi sender ut nyhetsbrev ca 3-4 ganger i året.

Gratulerer! Du har nå meldt deg på vårt nyhetsbrev.