Vintertømming (følg link under)

Vintertømming av massasjebad_swimspa 

Support på Massasjebad og Motstrømsbasseng

Vi har teknikere med mange års erfaring og kan fikse de alle fleste problemer du møter på, om det gjelder bruk eller reperasjoner og service. Se om du finner noe nyttig i materialet vi legger ut eller så tar du kontakt og vi hjelper deg gjerne.

Vannkvalitet i massasjebad og motstrømsbasseng

Punktene under inneholder temaer som forklarer hvordan du skal holde en god kvalitet på vannet. Det dreier som om alt fra filter og kjemikaliebruk, til å kunne tolke og håndtere ulike symptomer som vannet gir deg.

I vår nettbutikk finner du vannfilter til alle våre massasjebad og motstrømsbasseng. Filter er enkelt å bytte for alle som er litt praktisk anlagt, men du må vite hvilke bad og modell du har, om du ikke har gjort dette tidligere. Ta kontakt om du har spørsmål – vi skal legge ut informasjon her om de vanligste badene og hvordan du bytter filter. Vannfilter er standard i alle massasjebad. Filterets funksjon er å filtrere partikler fra vannet og har en viktig og nødvendig basis funksjon i massasjebadets renseanlegg. For å illustrere et poeng kan man tenke på hvilke funksjon filteret i en kaffetrakter har. Filteret samler gruten mens kaffen passerer gjennom filteret. I et massasjebad skal partiklene eller ”gruten” også samles opp av filteret. Men til forskjell fra kaffetrakteren skal renseanlegget i massasjebadet også fjerne eller oksidere bort ”kaffen”, det vil si alt som slippes igjennom filteret som ikke er rent vann. Dette kan eksempelvis være flytende vesker, fettstoffer eller oljer som tilføres vannet når en bader.
Bytte UV-lampe

UV-pæren i UV-lampem ryker etter en viss tid som alle andre typer lyspærer og du må påse at denne lampen fungerer for å sikre deg at vannet blir renset slik det skal.

Ta kontakt med oss og fortell oss hvilke modell og år du kjøpte ditt bad og vi kan fortelle deg om når og hvordan du kan sjekke ditt bad, eller vi sender deg en servicemann for å sjekke, med de rette delene og UV-pærer tilfelle lampen er defekt om du ønsker det.

Enheten som produserer de ultra fiolette strålene, UV-desinfeksjonsenheten, består av en lampe som ligger inne i en vannførende hylse innmontert i badets rensekrets. På denne måten er lampen omsluttet av rennende vann, som igjen sikrer at vannet får en jevn bestråling. Denne enkle måten krever lite vedlikehold og minimalt med energi.

(1) Oppstart av nytt spa eller vannbytte – hvordan gjør jeg det?
Vannet du fyller i spaet, må være av drikkevannskvalitet. Dvs. at du skal bruke helt vanlig vann fra springen, og så må du sørge for at vannet er i balanse.   Balansert vann er kjennetegnet ved sin flotte og klare overflate og krever et minimum av vedlikehold. Slik gjør du:
 1. Fyll spaet til anbefalt vannivå (er nærmere angitt i bruksanvisningen som fulgte med spaet).
 2. Start sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) og steng luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet).
 3. Sjokk vannet for å fjerne eventuelle legionellabakterier ved å tilsette 3 SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Alternativt kan du også bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).
 4. Tilsett 50 ml SpaCare No Scale (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).
 5. Tilsett 10 ml SpaCare Bright & Clear (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).
 6. Mål alkaliniteten med teststrips eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l.
 7. Det er viktig at du får justert alkaliniteten riktig fra starten. Hev alkaliniteten med SpaCare Alka Up hvis den er for lav, eller senk den med SpaCare Alka Down hvis den er for høy. Bruk gjerne spaberegneren slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette. Når du har justert alkaliniteten, bør du vente i 3-4 timer før du fortsetter med punkt 8. På den måten får du det beste resultatet. Skal du bruke Alka Down, er det viktig at pumpen er slått av først – se videoen om «Start av nytt spa/vannbytte» for nærmere veiledning.
 8. Mål pH-verdien og juster den til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy, skal du tilsette SpaCare pH-Down, og er pH-verdien for lav, skal du tilsette SpaCare pH-Up. Bruk gjerne spaberegneren på spaberegneren slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette.
 9. Vannet er nå i balanse! Nå kan du slå av pumpen og nyte synet av klart og fint vann – god fornøyelse!
Merk! For å holde vannet rent hele tiden, må du også ta stilling til hvilket desinfeksjonsmiddel du ønsker å bruke. Se guide 2: «Hvordan sikrer jeg meg at det ikke er bakterier i vannet – valg av desinfeksjonssystem». Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet. Tips! Husk å vaske deg før du bruker spaet – en person som har dusjet, forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading.
Hvordan sikrer jeg meg det ikke er bakterier i vannet? Hvilket desinfeksjonssystem skal jeg velge? Spa er ikke små svømmebassenger, men helt spesielle badeanlegg der det stilles spesielle krav til hygiene, drift og tilsyn. Den høye vanntemperaturen og de skjulte rørsystemene kan være årsak til bakterievekst og opphopning av mikroorganismer, som kan medføre risiko for sykdom og smitte. Det er derfor viktig at du velger et av SpaCares velprøvde og gjennomtestede desinfeksjonssystemer! Den sikreste metoden er å bruke klorbaserte desinfeksjonsmidler Klor er det eneste stoffet som både desinfiserer (dreper bakterier) og oksiderer vannet (forbrenner fett og smuss).  Derfor anbefaler vi at du bruker klorprodukter i spaet ditt – for å sikre at bakteriene ikke overlever, og at du kan nyte spaet bade uten bekymringer. Hvis du har en klorverdi på mellom 1 og 3 mg/l, kan det ikke være bakterier i vannet. Lavere klorverdier gir manglende sikkerhet for bakteriefritt vann, og høyere klorverdier medfører sjenerende klorlukt og uttørring av huden. For å gjøre det fort og enkelt for deg å sikre rent badevann i spaet ditt, anbefaler vi at du bruker SunWac 9- eller SunWac 12-tabletter (spa med 500-1000 l vann bruker SunWac 9, mens større spa bruker SunWac 12). I spa med 1000-1500 l vann skal du bare tilsette én SunWac 12-tablett før du bader, og én tablett etter badet. Tablettene inneholder et brusemiddel, slik at de oppløses på fem minutter – og deretter kan du bade i spaet. Produktene er tilsatt organisk egyptisk mynteekstrakt, som gir vannet en deilig, avslappende duft, samtidig som klorinnholdet i tabletten sikrer at du bader i rent vann. I SpaCare-serien finner du også klassiske klorprodukter som SpaCare Minichlor Granular og SpaCare Tab Twenty (langsomt oppløselige 20 g klortabletter).  Kan jeg la være å bruke klor? Hvis du ikke liker tanken om å bade i klorvann, kan du saktens finne andre alternativer. Men husk at klor både oksiderer og desinfiserer vannet. Det betyr at du, for å oppnå en effektiv klorfri løsning, alltid må bruke to produkter for å ha tilnærmelsesvis samme effekt som klor. For klorfri bading anbefaler vi at du bruker vårt SpaCare OxyBox-system (link), som er et moderne, klorfritt system. OxyBox-systemet er et behagelig og luktfritt alternativ til klor- og bromholdige desinfeksjonsmidler. Alternativt kan du bruke SpaCare Bromin-tabletter sammen med SpaCare SpaChock. Se videoen vår om rent vann i spaet (link). Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet. Tips! Husk å vaske deg før du bader i spaet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading!

Du kjenner kanskje problemet: Du måler en pH-verdi på over 7,6. Du tilsetter SpaCare pH-Down, og neste morgen måler du igjen for høy pH-verdi. Samtidig er vannet i spaet sikkert også en anelse uklart.

Det skyldes sannsynligvis at du ikke har justert alkaliniteten på badevannet.
Se videoen vår om oppstart av spa (link).

Alkalinitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien.

For høy alkalinitet (>150 mg/l CaCO3) betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down, «skyves» pH-verdien tilbake igjen.

Alkaliniteten kan senkes med SpaCare Alka-Down.

For lav alkalinitet (< 60 mg/l CaCO3) betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samtidig kan for lav alkalinitet medføre korrosjon (rustdannelse) i spaet ditt. Alkaliniteten kan heves med SpaCare Alka-Up.

Bruk gjerne spaberegneren på www.spacare.dk for å finne ut hvor mye hhv. SpaCare Alka-Down eller SpaCare Alka-Up du skal bruke.

 

Slik justerer du alkaliniteten:

 1. Mål alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller med teststrips. Er du i tvil om hvordan du skal gjøre, kan din SpaCare-forhandler hjelpe deg.
 2. Juster alkaliniteten til et nivå på 80-120 mg/l. Bruk spaberegneren på www.spacare.dk for å beregne korrekt mengde.
 3. Skal alkaliniteten senkes, er det viktig at pumpen er slått av, slik at vannet i spaet er helt stille før SpaCare Alka Down tilsettes.
 4. Vent 3-4 timer og kontroller alkaliniteten igjen.
 5. Mål pH-verdien med en digital SmartTest eller tablettester (ikke mål pH med strips, da det ikke er nøyaktig nok). Juster deretter pH-verdien til et nivå på 7,0-7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.

 

Nå er vannet i spaet i balanse! Alkaliniteten trenger bare kontrollmåles igjen hvis du opplever problemer med å styre pH-verdien.

Se videoen vår om rent vann i spaet (link).

 

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Tips! Husk å dusje og vaske deg før du bader i spaet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger mindre enn en som ikke har vasket seg før bading!

Veksling av innholda

Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

 • Utilstrekkelig filtrering
 • For høy pH-verdi eller alkalinitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse
 • For mye organisk materiale fra de badende – dvs. mangelfull oksidering

 

 1. Utilstrekkelig filtrering:
 • Rens patronfilteret med SpaCare Filter Cleaner – gjerne hver uke eller 14. dag hvis vannet er uklart.
  Er patronfilteret skittent, kan det ikke rense vannet godt nok, og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann.
 • Når filteret er rent, kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 l vann.
 • Det er viktig at spaets filtersyklus er korrekt innstilt! Blir vannet uklart eller grått, må filterpumpen gå i flere timer i døgnet.
 1. For høy pH-verdi eller alkalinitet – vannet er ikke lenger i balanse:
 • For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliniteten i spavannet er du nødt til å måle deg frem: Mål alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller teststrips.
 • Juster alkaliniteten, slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten for lav, tilsettes SpaCare Alka Up, og er den for høy, tilsettes SpaCare Alka Down. Det kan være en fordel å bruke spaberegneren https://scandinavianspacare.no/spaberegner/
 • Når alkaliniteten er justert korrekt, måles pH-verdien med en digital SmartTest eller tablettester. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.

Alkalinitet er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bikarbonater og hydroksider. Alkalinitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstand mot endringer i pH-verdien.

Tips! Se ev. Guide 3: Jeg kan ikke justere pH-verdien. (LINK).

 1. For mye organisk materiale fra de badende – mangelfull oksidering:

Organisk materiale fra de badende og fra hudpleieprodukter mv. vil gjøre vannet grått og uklart hvis ikke stoffene kjemisk «brennes» vekk fra vannet.

 1. Tilsett tre SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Som alternativ kan du bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).
 2. Hvis du ikke ønsker å bruke klor, kan du i stedet for tilsette to måleskjeer (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) per 1000 l vann og la pumpene gå i 20-30 min.

 

Hvis ingen av de tre forslagene løser problemet, må vannet byttes. Rens først det skjulte rørsystemet med SpaCare Biofilm Cleaner og bytt deretter vannet.

Få en bra start med nytt vann. Se videoen vår om «Start av nytt spa/vannbytte» https://www.youtube.com/watch?v=LyCwDhL8M3M.

Tips! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Merk! Husk å vaske deg før du bader i spaet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading!

Filteret i spaet bidrar til at vannet holder seg klart. Kort sagt betyr det at jo mer filterpumpen går, jo renere vann har du.

Slik vedlikeholder og renser du filtersystemet:

 1. Sørg for at filterpumpen går det antallet timer som badebelastningen krever.

Merk! Typisk finnes det en fabrikkinnstilling som kanskje ikke er tilstrekkelig til å holde vannet rent. Ta kontakt med leverandøren av spaet for opplysninger om hvordan filtersyklusen kan justeres.

 1. Et skittent patronfilter virker ikke. Derfor må du alltid sørge for å ha to sett filtre, slik at du alltid har ett som virker og er i bruk når det andre filteret blir renset.
 2. Patronfilteret må renses en gang i måneden eller oftere, avhengig av belastningen og hvor ofte spaet brukes.
  Vi anbefaler at du bruker SpaCare Filter Cleaner.
 3. Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann. Legg deretter patronen i en plastbøtte eller et «renserør» og tilsett 1 dl SpaCare Filter Cleaner og rent vann til patronen er helt dekket.
  La filteret stå slik i minst 12 timer og ta deretter opp patronen og skyll den grundig med rent vann. Nå er filteret klar til bruk igjen.

Kom godt i gang med ditt nye spa – se videoen vår om «Start av nytt spa/vannbytte» (LINK)

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Tips! Husk å vaske deg før du bader i spaet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading!

Det er over 100 m slanger og rør i et moderne spa. Dersom disse ikke rengjøres regelmessig, vil du ha vanskelig for å unngå bakterier og smuss i rørsystemet.

Hvis du sikrer deg at det alltid er tilstrekkelig med desinfeksjonsmidler i spaet – også når du ikke bader – og holder vannet i balanse (både pH- og alkalinitet), er rørsystemet i spaet mye lettere å holde helt rent.

Men glemmer du å holde vannet i balanse uten desinfeksjonsmidler – også bare kortvarig – vil det fort dannes et lag av biofilm i spaets rørsystem.

Når biofilm vokser i rør og slanger, skapes det en perfekt grobunn for bakterier. Du kan oppleve bakteriedannelsen i vannet som en sur lukt og brune «geléklumper» i spaet under bading.

Derfor er det viktig at du tilsetter en flaske (500 ml) SpaCare Biofilm Cleaner i forbindelse med vannbytte 2-4 ganger i året.

SpaCare Biofilm Cleaner er utviklet og testet i Danmark og kan effektivt fjerne avleiringer av hudfett, hår og lignende, samtidig som den desinfiserer spaet. Følg bruksanvisningen på produktet.

Den brune smusskanten som ofte oppstår i vannlinjen etter rensing av rørsystemet, er lett å fjerne med SpaCare SpaClean Spray.

Se videoen vår om vedlikehold av spaet (LINK)

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Det er helt naturlig at vannet inneholder kalk.

Kalken i vannet kan imidlertid medføre hvite flak hvis pH-verdien i vannet blir for høy (over 7,6). Når pH-verdien i vannet er nøytral, vil vannet se klart og flott ut som på bilde 1, mens vannet på bilde 3 er fullt av hvite flak.

For å unngå disse hvite flakene i vannet, kan du benytte pH UP LIQUID:

 

 

 

Unngå hvite flak eller melkehvitt vann:

 1. Sørg for at alkaliniteten holdes på 80-120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil (se guide 3).
 2. Kontroller pH-verdien med jevne mellomrom (gjerne 2-3 ganger i uken) og juster pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4. Mål pH med digital SmartTest eller tablettester – aldri med strips!
 3. Tilsett SpaCare No Scale for å binde kalken best mulig i vannet.

Er skaden skjedd og det kan ses kalkutfelling i vannet, er det ikke farlig, og det kan forsvinne av seg selv ved kontinuerlig filtrering.

Sitter kalken på siden av karet og i rørsystem og dyser, kan du bruke SpaCare Descaler for å rense disse delene av spaet ditt. Vær oppmerksom på at du skal bruke ca. 12,5 kg per 1000 l vann.

Merk! Bruker du SpaCare Descaler, må det ikke være klor i vannet, da de to produktene brukt sammen vil kunne utvikle en livsfarlig klorgass.

Hvis de hvite flakene ikke er kalk, kan det skyldes bruk av uegnede pleiemidler/kjemikalier som inneholder for mange uoppløselige stoffer. Du bør bytte filterpatronen hvis de hvite partiklene virker som cellulose og kunne komme fra filterpatronen.

Se videoen vår om vedlikehold av spaet (LINK).

Tips! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Å få rent og balansert badevann i spaet ditt – og holde det slik – krever at du overholder de nedenfornevnte verdiene.

Bruker du SunWac 12-tabletter som desinfeksjonsmiddel, er klorverdien viktig å holde øye med, mens brom ikke er det. Bruker du derimot bromtabletter som desinfeksjonsmiddel, er klor ikke interessant.

Uansett hvilken type desinfeksjonsmiddel du bruker, er det imidlertid svært viktig at alkaliniteten og pH-verdien alltid overholder verdiene i skjemaet under.

TDS (ledningsevne) er uttrykk for hvor «gammelt» vannet ditt er, og om det trenger å bli byttet. TDS kan måles med TDS-strips.

Vi anbefaler at du ikke venter for lenge med å bytte vannet. Gammelt vann gir ikke samme store wellness-opplevelse. Så bruk sansene dine: Se og lukt til vannet – er det ikke lenger krystallklart og uten lukt, er det nok på tide å bytte det.

Måling og krav til vannkvalitetskrav

 • Klor: 1,0 – 3,0 mg/l (maks. 5,0 mg/l)
 • Brom: 2,0 – 6,0 mg/l (maks. 10,0 mg/l)
 • Active Oxygen (aktivt oksygen): 3,0 – 8,0 mg/l
 • pH-verdi: 7,0 – 7,4
 • Alkalinitet (TA): 80 – 120 mg/l
 • Kalsiumhardhet: 200 – 300 mg/l
 • TDS (ledningsevne): Maks. 1500 mg/l (2,4 mS)

Du skal alltid kunne måle alkalinitet, pH og klor/brom.

Kvaliteten på vannet i spaet er ikke bedre enn kvaliteten på målingene dine!

 1. For å vurdere om alkaliniteten i nytt vann kan du bruke spastrips:
 2. pH-verdien i vannet er en viktig faktor som kan måles med testtabletter (DPD-tester) eller en digital SmartTest.
 3. Klor/brom-innholdet er også viktig og måles med testtabletter (DPD-tester) eller SmartTest.

Husk at din SpaCare-forhandler kan hjelpe deg med vannanalyser.

Du bør kontrollere vannkvaliteten hver uke. Men hvis du ikke alltid er i nærheten og dette derfor ikke er mulig, bør du følge veiledningen under:

 1. Kontroller pH og alkalinitet.
  Mål pH-verdien med tablettester eller en digital SmartTest. Bruk bare spateststrips til å måle alkalinitet
 2. Juster alkaliniteten til et nivå mellom 80 og 120 mg/l og pH-verdien til et nivå mellom 7,0 og 7,4
 3. Senk vanntemperaturen
 4. Sjokk vannet ved å tilsette 3 SunWac 12-tabletter eller 15 ml MiniChlor per 1000-1500 l vann
 5. Tilsett 40 ml OxyPlus Activator Liquid for mer lengrevarende desinfeksjon

Ved ankomst til spaet etter 2-3 uker:

Gjennomfør prosedyre som beskrevet over. 1+ 2. + 4.Sørg for at termocoveret er tatt av, og at massasjepumpen går. Etter 60 minutter kan du måle klornivået. Vises det slett ikke noen rød farge fra DPD1-tabletten, er klorinnholdet 0 mg/l. Gjenta punkt 4 til det kan måles klor over 1 mg/l etter 1 time (se guide 11).

Tips! Husk å vaske deg før du bader i spaet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading!

Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker, skal du minst 1 gang ukentlig:

 • Vedlikeholde med 25 ml SpaCare No Scale per 1000-1500 l vann
 • Måle og justere pH-verdien til 7,0-7,4
 • (Teste og justere alkaliniteten hvis pH-verdien er vanskelig å styre)
 • Vedlikeholde med 10 ml SpaCare Bright & Clear hver uke hvis vannet ikke er krystallklart
 • Tilsette SpaCare Foam Down hvis du opplever at det dannes skum på overflaten

 Hvis du bruker SunWac 9 eller 12 til desinfeksjon:

 • Hvis det ikke har vært badet i løpet av de siste 3 dagene, tilsettes 3 SunWac 9- eller 12-tabletter

 Hvis du bruker OxyBox til desinfeksjon:

 • Tilsett 20 ml OxyPlus Activator per 1000 l vann
 • For ekstra sikkerhet anbefaler vi kraftig å tilsette 3 SunWac 12-tabletter eller 15 ml SpaCare Minichlor per 1000 l vann. Kloren er vekk igjen dagen etter, slik at du kan bade klorfritt
 • Hvis du ikke vil bruke klor, skal du tilsette 50 ml SpaCare Active Oxygen per 1000 l vann

Hvis du bruker SpaCare Bromin Tabs eller SpaCare Biobromide til desinfeksjon:

 • Tilsett 30 ml SpaCare SpaChock per 1000 l vann. Etterfyll tablettholder eller doseringsrør med SpaCare Bromin Tabs eller etterfyll BioBromide salt etter behov

Uansett desinfeksjonssystem skal du hver måned:

 • Rense filterpatronen. Opplever du problemer med å holde vannet klart og fint, bør du rense patronfilter hver uke eller hver 14. dag. Ellers minst 1 gang per måned (se guide 5)

Slik gjør du: Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann.

Legg deretter patronen i en plastbøtte eller et «renserør» og tilsett 1 dl SpaCare Filter Cleaner og rent vann til patronen er helt dekket. La det stå slik i minst 12 timer og ta deretter opp patronen og skyll den grundig med varmt vann.

Vi anbefaler å ha to sett filterpatroner å bytte mellom.

Uansett desinfeksjonssystem skal du hver 3.-4. måned:

 1. Rengjøre og impregnere ditt spacover med CoverCare Box
 2. Bytte vann og rense rørsystemet med SpaCare Biofilm Cleaner (se guide 6)

 Hvor ofte skal jeg bytte vann?

Er du i tvil, kan du måle TDS i vannet. TDS står for Total Dissolved Solids og er et mål for den samlede mengden av hardhetssalter og andre stoffer som finnes i vannet.

Å måle TDS-faktoren er derfor viktig når det gjelder å vurdere vannets aktuelle brukskvalitet. TDS-tallet vil øke gradvis pga. vannfordampning, konsentrasjonen av hardhetssalter, forurensning fra omgivelsene, vind og regn samt tilsetning av pleiemidler.

Når TDS er økt med mer enn 1000 mg/l over råvannet (måles når spaet fylles) eller når maks. 3000 mg/l, er vannet overmettet og blir matt/uklart. Når vannet når disse verdiene, MÅ vannet byttes.

Merk! Vi anbefaler at du bytter vann litt oftere, slik at du alltid har følelsen av å bade i friskt vann.

Tips! Husk å vaske deg før du bader i spaet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger min

Klor er det eneste stoffet som både desinfiserer (dreper bakterier) og oksiderer vannet (forbrenner smuss og fett).

Hvis det er bakterier og/eller organisk materiale i vannet, vil klor «angripe» denne forurensningen og bli brukt opp. Det er ikke uvanlig at det kloret som nettopp er tilsatt i vannet, blir brukt opp med det samme.

Men det finnes det heldigvis råd for: Mål klorverdien i spavannet 30 minutter etter at du har tilsatt klor. Hvis du måler «0» i klorverdi, skal du bare tilsette mer klor.

Når all forurensningen er fjernet, vil overskytende klor bli i vannet.

Merk! Du må være forsiktig med mengden av klor – det kan også komme for mye klor i vannet.

For mye klor i vannet

Det kjenner vi også fra vår innendørs rengjøring. Søler du klorin på klærne, forsvinner fargen. På samme måte vil for mye klor i spavannet medføre at den røde fargen fra klormålingen forsvinner, slik at du måler for lite.

Er klorverdien i spavannet mer enn 5 mg/l, vil det være vanskelig å måle klorverdien korrekt, med mindre du bruker en digital SmartTest, som kan måle opp til 8 mg/l klor og til og med advarer mot for høy klorverdi med meldingen «High» på displayet.

Så selv om du måler «0», har du kanskje alt for mye klor i spaet

Slik gjør du en fortynnet måling:

 1. Prøv å ta en vannprøve fra spaet: Ta en målekanne fra kjøkkenet og ta en 1 dl vannprøve fra spaet
 2. Ha i 9 dl rent vann fra springen (dvs. opp til 1 liter)
 3. Rør rundt med en ren skje
 4. Mål klorverdien igjen

 Måler du nå f.eks. 1,5 mg/l, er den riktige klorverdien i spaet 1,5 x 10 = 15 mg/l

Tips! Husk å vaske deg før du bader i spaet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading!

Rune Otterstad Kundeveileder ved Quality Spas - Massasjebad og Motstrømsbasseng

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på listen vår for gode tilbud og nyttige artikler fra erfarne fagfolk. Vi sender ut nyhetsbrev ca 3-4 ganger i året.

Gratulerer! Du har nå meldt deg på vårt nyhetsbrev.