Massasjebadet er blitt et sted for rekreasjon

Massasjebadet er blitt et sted for rekreasjon, familiehygge og et yndet sted for å restituere kroppen etter en treningsøkt eller en hektisk hverdag. Det varme vannet får fart på blodsirkulasjonen som igjen gir næring til cellene og fjerner avfallsstoffer. Dette løser opp muskelspenninger og stive ledd, og gir en raskere og bedre restitusjon. ”Derfor er det ikke så merkelig at mange anskaffer seg et utendørs massasjebad for helsas skyld”, sier Birger Dalen i Quality Spas, som selv har vært aktiv bruker av sitt utendørs massasjebad siden 1995.

MASSASJEBAD OG VANNHYGIENE

I et utendørs massasjebad brukes samme vannet i flere måneder. Det er derfor nødvendig at massasjebadet har et effektivt og mest mulig automatisk system for rensing av vannet. Det finnes i dag mange alternative rensemetoder. Som med de fleste ting her på vår jord er det fordeler og ulemper med ulike metoder. Det er ikke alltid like lett for en kunde å vite hva som er den riktige løsningen, uten å rådføre seg med en eller flere kompetente leverandører. Man oppnår heller ikke alltid et entydig svar på hva som er riktig eller galt når en snakker med ulike leverandører, da noen kan ha en subjektiv vinkling i forhold til eget produkt. Ofte må man gjøre seg opp en mening selv om hva man vil vektlegge, og så velge løsning ut fra det. Her følger en kort introduksjon til hvordan rensesystemer i massasjebad virker, noe som vil være til hjelp når en skal velge massasjebad med et riktig renseanlegg. Massasjebad Quality SpasVannfilter er standard i alle massasjebad. Filterets funksjon er å filtrere partikler fra vannet og har en viktig og nødvendig basis funksjon i massasjebadets renseanlegg. For å illustrere et poeng kan man tenke på hvilke funksjon filteret i en kaffetrakter har. Filteret samler gruten mens kaffen passerer igjennom filteret. I et massasjebad skal partiklene eller ”gruten” også samles opp av filteret. Men til forskjell fra kaffetrakteren skal renseanlegget i massasjebadet også fjerne eller oksidere bort ”kaffen”, det vil si alt som slippes igjennom filteret som ikke er rent vann. Dette kan eksempelvis være flytende vesker, fettstoffer eller oljer som tilføres vannet når en bader. I tillegg til vannfilteret har massasjebad vanligvis et innebygget automatisk system for desinfeksjon og oksidering. Det mest vanlige systemet har vært ozonrenseanlegg, som opp igjennom tidene, ja helt inntil nylig, er blitt betraktet som en av basisfunksjonene i rensesystemet til et massasjebad. Ozonrensing er fortsatt en effektiv og god løsning, men i dag finnes det i tillegg mange gode alternativer. I den senere tid har etterspørselen økt etter såkalt saltvannsanlegg eller saltvannsrensing i massasjebad. Tidligere har dette vært mest kjent som en renseteknologi for svømmebassenger, selv om saltvannsrensing for massasjebad har vært på markedet i over 10 år. Den nyeste renseteknologien i øyeblikket er imidlertid UV-rensing, som desinfiserer vannet ved hjelp av ultrafiolett lys. Vi skal nå se nærmere på de enkelte renseteknologier.

OZON RENSING

En vesentlig andel av massasjebad som er levert i årenes løp er utstyrt med ozon renseanlegg. Ozon er naturens eget rensemiddel med den kjemiske formelen O3. Ozon er det sterkeste oksidasjonsmiddelet som det er praktisk mulig å fremstille til kommersielt bruk. Den viktigste oppgaven til ozon er å oksidere eller ”brenne ut” forurensninger i vannet. Massasjebad Quality SpasUte i naturen er ozonets funksjon å rense luften. Ozon produseres i tordenvær når det lyner og av ultrafiolette stråler fra solen som danner et beskyttende ozonlag rundt jorda. I renseanlegget i massasjebadet foregår det en lignende prosess, hvor det benyttes elektriske ladede plater eller ultrafiolett lys. Luften vi puster i inneholder ca. 21 % oksygen. Når luften går gjennom ozonrenseanlegget blir oksygenet omdannet til ozon. Ozon bidrar til å fjerne kroppsoljer, fett, svette, solbeskyttelsesmidler, urin osv fra vannet. Fordi ozon er helseskadelig i for store mengder, kan man ikke bruke nok til at det er effektivt mot algevekst i massasjebadene. Derfor bør man bruke desinfiserende rensemidler som eksempelvis klor, brom eller aktivt oksygen i tillegg. Ozonrensing bidrar også til å øke effekten av nevnte rensemidler som benyttes. Ozon er svært reaktivt og reagerer med alle organiske molekyler. Det dreper bakterier og mikroorganismer ved å bryte ned den proteinlignende strukturen. Osmogenene, det vil si luktproduserende molekyler, blir oksidert til vann og andre ufarlige gasser. Ozon dreper også effektivt virus, sporer, salmonella, stafylikokker og streptokokker. Et ozonrenseanlegg utfører derved brorparten av ettersynet og vedlikeholdet av vannkvaliteten. Ved å fjerne avfallsstoffene fra vannet, bidrar ozonrenseanlegg til at man automatisk og hele tiden har en høy vannkvalitet. Det er derfor ikke så rart at ozonrensing har blitt betraktet som en nødvendig basisfunksjon i renseanlegget til massasjebad i årenes løp.

SALTVANNSRENSING

Saltvannsrensing er en rensemetode som er blitt misforstått av mange. Desinfisering ved hjelp av salt består egentlig i at saltet som tilføres vannet spaltes eller omdannes ved hjelp av elektrolyse i et såkalt saltvannanlegg. Selve saltnivået som skal til er imidlertid en brøkdel sammenlignet med for eksempel sjøvann. I havet er saltnivået ca 3,5%. Det er ca 30 ganger høyere konsentrasjon av salt enn i et massasjebad med saltvannsrensing. Massasjebad Quality SpasPå molekylnivå heter salt natriumklorid  (NaCl) og er en kombinasjon av grunnstoffene  natrium (Na) og klor (Cl). Når man spalter natriumkloridmolekylet i to, dannes det både natrium og klor. Det vil kort fortalt si at man lager klor med salt, eller havsalt, og det er således klor som desinfiserer vannet i massasjebadet, ikke saltet i seg selv slik noen kanskje tror. Denne løsningen forutsetter imidlertid at man har varmeelement laget av titan, da rustfritt stål ikke er velegnet for løsninger med havsalt. En alternativ salvannsrensemetode, som er skreddersydd for bruk i massasjebad, er basert på samme teknologi, men benytter en annen type salt, nemlig natrium bromide (NaBr). Dette saltet er mildere og kan benyttes i alle massasjebad. Selve prosessen med å omdanne saltet er den samme som nevnt ovenfor, men det dannes brom i stedet for klor. Så I dette tilfellet er det brom som står for desinfeksjon av vannet. Et saltvannsrenseanlegg er derfor egentlig en klor- eller brom- generator. Vannet man bader i inneholder altså klor eller brom, avhengig av hva slags salt og generator som benyttes. Det er derfor ikke alle som foretrekker disse løsningene, fordi noen foretrekker løsninger som ikke er basert på klor eller brom. Quality Spas tilbyr saltvannsløsning basert på brom i sine massasjebad. Saltvannsystemet er relativt enkelt i bruk. Nytt salt tilsettes vanligvis kun ved vannskifte eller ved omfattende påfyll av vann.

UV- RENSING

I tillegg til de øvrige renseteknologiene tilbyr Quality Spas UV-rensing enten som standard eller som en oppgradering til alle sine massasjebad. UV-rensing benyttes for optimal vannkvalitet og for å redusere bruk av nødvendige rensemidler. UV-rensing betyr vannrensing ved hjelp av Ultra Violett bestråling, eller ultrafiolett på norsk. UV-rensing av vann er en form for sterilisering som er blitt brukt i en årrekke for å sikre god vannkvalitet, særlig i forbindelse med drikkevann. UV rensing desinfiserer vannet og bidrar til at vannet blir fritt for bakterier, virus eller andre levende organismer som eksempelvis alger. Enheten som produserer de ultra fiolette strålene, UV-desinfeksjonsenheten, består av en lampe som ligger inne i en vannførende hylse innmontert i badets rensekrets. På denne måten er lampen omsluttet av rennende vann, som igjen sikrer at vannet får en jevn bestråling. Denne enkle måten krever lite vedlikehold og minimalt med energi, sier Birger Dalen i Quality Spas. Massasjebad fra Quality Spas produseres av Calspas i USA, som tilbyr alle former for renseteknologier i sine bad. Utfordringen er ofte å finne ut hvilken renseteknologi som passer best den enkelte. Er for eksempel familiemedlemmer følsomme for klor bør man vurdere et massasjebad med innebygget UV– rensing og et vedlikeholdsprogram basert på aktivt oksygen.

RENSEMIDLER

For å sikre at vannet holdes fritt for alger, bakterier, virus og andre urenheter, må man likevel tilføre noe i vannet. Det er kort sagt to ting som er viktig; 1) å desinfisere vannet og 2) å oksidere bort eller forbrenne urenheter som tilføres vannet ved bruk. De mest vanlige tilsetningstoffene er basert på klor, bromin, aktivt oksygen eller salt, avhengig av hvilken type renseanlegg man har eller om man ønsker en klorbasert eller klorfri løsning. Ved bruk av klor, brom, aktivt oksygen og lignende stoffer, vil det bli igjen en andel av det kjemiske rensestoffet i vannet. Når rensemiddelet ødelegger organiske partikler og mikroorganismer, dannes det reststoffer i vannet av klor- og bromforbindelser. Ettersom disse bygger seg opp, kan de forårsake irritasjoner i øynene, kløe, lukt og skumrender. Derfor må man med jevne mellomrom sjokkbehandle vannet med klor, eller et klorfritt sjokk middel, for å fjerne disse biproduktene. Vannkvaliteten i massasjebadet vil variere fra det krystallklare og innbydende til det lett grumsete og uklare. Hvor lang tid det går mellom disse ytterpunktene, avhenger av hvor nøye eieren er med å rense filter, vedlikeholde vannkvaliteten og hvor ofte man sjokker vannet.
Rune Otterstad Kundeveileder ved Quality Spas - Massasjebad og Motstrømsbasseng

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på listen vår for gode tilbud og nyttige artikler fra erfarne fagfolk. Vi sender ut nyhetsbrev ca 3-4 ganger i året.

Gratulerer! Du har nå meldt deg på vårt nyhetsbrev.